Tibb müəssisələri barədə elektron məlumat soraqçası

Elektron xidmətin məzmunu:

Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinin adı, rəhbəri, ünvanı, telefon nömrələri və digər əlaqə vasitələri haqqında məlumatların istifadəçilər tərəfindən əldə olunmasından ibarətdir.


Regionu seçin :