Drag a column header here to group by that column
Kurs adı(mövzusu) 
Müəssisəsinin adı 
Startdate 
Enddate 
Kredit miqdarı 
Tədbirin növü 
  
  
v
v
xv
  
Qırtlaq xəstəliklərində səs terapiyasıADHTİ27.03.201806.04.201860Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
İnfuzion - transfuzion terapiya ADHTİ27.03.201806.04.201860Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
Sanitar-feldşerin işi2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kolleci27.03.201820.04.201890Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
“KƏSKİN KİMYƏVİ ZƏHƏRLƏNMƏLƏRİN DIAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ“Azəri Toksikoloqlarının Dərnəyi02.04.201807.04.201824kurs
Qeydiyyat
Ətrafli
ExokardioqrafiyaADHTİ09.04.201820.04.201860Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
Revmatologiya (modul 1 - 2)ADHTİ09.04.201820.04.201860Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
Terapiya (modul 5 - 8)ADHTİ09.04.201804.05.2018120Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
Sinir xəstəlikləri (Modul 3 - 4)ADHTİ09.04.201820.04.201860Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
Dermatovenerologiya (modul 5-8)ADHTİ09.04.201804.05.2018120Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
Qanyaradıcı üzvlərin xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsiADHTİ09.04.201804.05.2018120Təkminləşdirmə kursları
Qeydiyyat
Ətrafli
Page 1 of 10 (94 items)Prev12345678910Next v